Categories

  • No categories

Category: Blog

Online Video Edit Lessons(Montage)

Online Video Edit Lessons(Montage)

(Unicode) Technique of Editing ထဲမှ Montage များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (1)Direct cut montage (2)Dissolve Montage (3)Wipe montage (4)Super-imposed montage (5)Time lapse montage...
Read More
Best Editor

Best Editor

(Unicode) တည်းဖြတ်ခြင်း နည်းနိသျှ (Technique Of Editing) (၁)အရုပ်နနဲ့အသံကိုက်ညီမှု (Synchronization) (၂)ထိပ်တိုက်ဆက်ခြင်း (Joint To Joint) (၃)အသံတင်ခြင်း (Sound Overlaping) (၄)စကားလုံးထပ်မံပြောဆိုခြင်း (Dialogue Repeat) နဲ့ ထပ်မံသရုပ်ဆောင်ခြင်း...
Read More
Online Video Editing Lessons

Online Video Editing Lessons

(Unicode) ထူးချွန်သော တည်းဖြတ်သူဖြစ်လာစေရန် အရည်အချင်းများ (Qualification To Be Outstanding Editor) ၁။အနုပညာဆန်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိရမည်။(Artistic) ၂။ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားရမည်။(Decisive) ၃။တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သောဉာဏ်စွမ်းရှိရမည်။(Creative) ၄။အရုပ်များကျစ်လစ်မှုရှိရမည်။(Compact) ၅။အရုပ်များစုစည်းမှုရှိရမည်။(Unity) ၆။အရုပ်များ အလေးပေးမှု မှန်ကန်ရမည်။(Emphasis) ၇။အရုပ်များသုံးစွဲပြသမှုမှန်ကန်ရမည်။(Correct) ၈။မိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခံစားပြီး အနုပညာမှော်ဝင်မှုရှိရမည်။(Inspiration)...
Read More